Chánh Kiến của Thầy Quân ( đi lên yotube mà tìm)

Một Góc Nhìn Mới Những Kiến Thức Trường Không Dạy

1 Chánh Kiến Thầy Quân ( tự lên youtube mà tìm :D )

Thứ giúp con người bé nhỏ chúng ta làm nên những thứ vĩ đại đó là học và rất nhiều người theo đuổi những giá trị bên ngoài như tiền, gái, nhà... nhưng quên rằng góc nhìn của ta sẽ quyết định giá trị của thứ ta có được vì thế phát triển tâm hồn là một trong các yếu tố hàng đầu trong cuộc sống và chánh kiến 1 sẽ giúp bạn làm việc đó tất nhiên chỉ là cốt lõi của phát triển tâm thôi nếu muốn bạn có thể học thêm từ các thầy khác

2 NLP

Ngôn ngữ lập trình tư duy. Nhờ học con người có tư duy và nhờ tư duy con người trở nên vĩ đại lập trình đúng cách chúng ta cần học chánh kiến trước và học nlp sau vì thế tui cho nó ở số 2 nó sẽ chỉ bạn cách lập trình lên tư duy của mình dễ dàng lên kế hoạch và đưa ra các lựa chon cho mình kết quả mình có là do những sự lựa chọn vì thế biết cách chọn đúng và ít tiêu hao năng lượng thì cực tốt đúng hong nè?

3 Body Language

Ngắn gọn là là cách bạn sử dụng cơ thể để giao tiếp học qua thì bạn sẽ có thêm sự tự tin thông qua body của mình đó nếu bạn biết cách xử dụng. 3 yếu tố tui nêu trên được hệ thống rõ nhưng có rất nhiều kiến thức hay khác nhưng nó không được hệ thống rõ và tùy vào nhu cầu học tập của từng cá nhân nên bạn phải tự đi trên con đường của mình tìm ra câu trả lời cho riêng mình thôi hihi